Telefon kontaktowy:
+ 48 501 283 504

Adres e-mail:
ryszard.f@mwlibra.pl

Zapytaj nas online

Szkolenia

Aby podnieść świadomość i wiedzę zakresu bezpieczeństwa informacji prowadzimy szkolenia w różnych sektorach rynku. Zakres szkoleń staramy się dostosować pod oczekiwania i potrzeby naszych Klientów.

Więcej

Audyty

Nasi certyfikowani audytorzy wiodący z zakresu norm ISO opracowali formę audytu wewnętrznego dla Państwa instytucji w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz normy bezpieczeństwa.

Więcej

Opieka RODO

Kompleksowa opieka z zakresu ochrony danych osobowych dedykowana jest dla podmiotów publicznych, podmiotów niepublicznych, Inspektorów Ochrony Danych, Administratorów Danych.

Więcej

Dokumenty

Opracowanie dokumentacji wynikającej z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Więcej

Klauzula informacyjna Klient, Kontrahent


KLIENCI I KONTRAHENCI MW LIBRA SP. Z O.O. SP.K. W BĄKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Klientów i Kontrahentów naszej spółki, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i Kontrahenta jest spółka MW LIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA W BĄKOWIE, ulica Serdeczna 3, 43 – 246 Bąków, Numer KRS: 0000801697, Numer REGON: 384232514, Numer NIP: 5482726808, zwany dalej MW LIBRA.
 2. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta będą chronione i przetwarzane w celu:
  1. marketingu produktów lub usług MW LIBRA: prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o ofercie handlowej MW LIBRA (podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. wykonania umów, w tym wymiany korespondencji wynikającej ze świadczonych usług drogą elektroniczną oraz wystawienia  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. wystawiania faktur VAT (podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu MW LIBRA polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 3. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który Klient i Kontrahent wyrazili zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody.
  W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Klienta i Kontrahenta treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MW LIBRA. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 4. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie MW LIBRA, dostawcom systemów informatycznych i usług MW LIBRA, podmiotom świadczącym na rzecz MW LIBRA usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Klientem i Kontrahentem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
  Dane osobowe Klienta i Kontrahenta nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
 5. Klientowi i Kontrahentowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy MW LIBRA będzie przetwarzał dane osobowe Klienta i Kontrahenta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klientowi i Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Klientowi i Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Klienta i Kontrahenta treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie MW LIBRA przysługuje Klientowi i Kontrahentowi prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta i Kontrahenta.
 7. Podanie przez Klienta i Kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta nie będą podlegały profilowaniu.
Wróć

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.